Kontakt

BIOEFEKT Sp. z o.o.

 

Siedziba:

Bioefekt Sp. z o.o.

Ul. Kamyk 8a/86

05-077 Warszawa Wesoła

Nr weterynaryjny PL 1465123p

Tel. 22 773 05 90

Fax. 22 773 05 91

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Zakład Produkcyjny:

Kuraszew 71

21-310 Wohyń

Nr weterynaryjny PL 0615047

 

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000231052

REGON: 100022889

NIP: 771 26 76 341

Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN