SUPAlyx horse & pony

Urządzenia do karmienia

Rumevite

rume1rume2

rume3

rume4

SUPAlyx

Produkty

Żywienie zwierząt


 

 

 

MATERIAŁY PASZOWE

 W żywieniu zwierząt oferujemy produkty oparte na surowcach takich jak melasa, wysłodki buraczane, młóto browarniane, wywar gorzelniany, gliceryna, susze ziołowe, kiełki słodowe, drożdże browarniane, czy siano i słoma. Tego typu produkty pomagają w ekonomicznie efektywny sposób osiągać cele stojące przed nowoczesnymi gospodarstwami poprzez poprawienie ich dostępności, podnoszenie wartości żywieniowych dawki pokarmowej czy odpowiednie rozwiązania logistyczno-organizacyjne.


 MELFEED jest to płynna, wysokoenergetyczna pasza oparta na melasie i zawierająca sacharozę, białko, wysoko przyswajalne cukry proste i glicerynę. MElfeed stanowi wspaniałe uzupełnienie przy żywieniu opartym na składnikach skrobiowych i surowcach z wysoką zawartością włókna takich jak sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy czy zboże.

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA

MElfeed*

 

Mieszanka Paszowa Uzupełniająca

MElfeed jest produktem melasowym przeznaczonym do żywienia bydła, trzody chlewnej i koni

 

Składniki:

Melasa buraczana, wywar gorzelniany, winiasa (skondensowana rozpuszczalna melasa)

 

Składniki analityczne:

Cukry łącznie (w przeliczeniu na sacharozę)                  min 38%

Białko ogólne                                                                      min 8%

Wilgotność                                                                          max 40%

Włókno surowe                    (% Suchej Masy)                  0

Oleje i tłuszcz surowy          (% Suchej Masy)                  max 1%

Popiół surowy                      (% Suchej Masy)                  10%

Sód                                        (% Suchej Masy)                  0,5%

Magnez                                 (% Suchej Masy)                  0,12%

 


Dawkowanie dla:

 

-bydła mlecznego :                                                             0,5-3      litrów/sztukę na dzień 

-dla opasów                                                                         1-2         litrów/sztukę na dzień

-trzody chlewnej o wadze 70-150kg                                               do 5%    dawki pokarmowej

-koni                                                                                     0,5-2      litry/sztukę na dzień

 

Melfeed jest mieszaniną Materiałów paszowych dopuszczonych do żywienia zwierząt zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE Nr 575/2011 z dnia 16 czerwca 2011r. Wykonany zgodnie z Rozporządzeniem nr 183/2005 PEiR z dnia 12 stycznia 2005. Melfeed nie posiada w swoim składzie dodatków paszowych objętych wymaganiami zgodnie z dyrektywą 1831/2003/EC.

 

Przechowywanie:                               wyłącznie w zamkniętych pojemnikach, w miejscach nie wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

 

Najlepiej spożyć przed końcem:        3 miesiące od daty produkcji.

 

Nr Partii/Data:                                      21.05. 2013                                         

                                                                                                    

Producent:                                           Bioefekt Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 25/1

05-077 Warszawa –Wesoła

Nr Weterynaryjny PL1465123p

Zakład Produkcyjny: Kuraszew 71; 21-310 Wohyń

Nr Weterynaryjny PL 061504134p                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Melfeed jest produktem opatentowanym w Urzędzie Patentowym RP i jego receptura podlega ochronie własności przemysłowej. Wszystkie surowce używane do jego produkcji są dopuszczone do żywienia zwierząt.  W przypadku potrzeby wglądu w recepturę prosimy zwracać się bezpośrednio do producenta.

 

Aktualizacja 27.05.2013