placeholder

Informacje o produkcie

Jednym z produktów, jaki w wyniku naszych prac badawczo-rozwojowych opracowaliśmy, jest produkt w formie płynnej zbliżony swoimi właściwościami do karmelu.