Melfeed

Informacje o produkcie

Specjalizujemy się w handlu i przetwórstwie różnego rodzaju melas.

MELfeed jest to płynna, wysokoenergetyczna pasza oparta na melasie, składająca się z produktów powstających w procesach produkcji i przetwarzania cukru i jego pochodnych oraz innych roślin, mieszaniny sacharozy, wysoko przyswajalnych cukrów prostych i gliceryny. MELfeed to jedno z najbardziej efektywnych, pod względem kosztów, źródeł energii dostępnych na rynku paszowym.

Dzięki swojemu unikalnemu składowi MELfeed nie zamarza w ujemnych temperaturach, nawet do -25ºC.

 

Rekomendacje dotyczące stosowania

MELfeed może być używany w żywieniu:

Przeżuwaczy:

-bydło mleczne               1-3 l/szt/dzień

-młode bydło rosnące     0,5-2 l/szt/dzień

-bydło opasowe              1-2 l/szt/dzień

Koni:

-rekreacja lub sport         0,3-0,6 l/szt/dzień

-tucz                                0,5-0,8 l/szt/dzień

Trzody:

-tucz                                5% dawki